-------------POZOR!-------------

OD 1.7. ZMĚNA OTEVÍRACÍ DOBY KAMENNÉ PRODEJNY V KAŠAVĚ. ČTĚTE DÁLE ->

-------------Dovolená--------------

2.7. - 6.7. bude kamenná prodejna uzavřena z důvodu dovolené

--- Nový eshop ---

Navštivte náš nový eshop www.novy.motokramek.cz
-> čtěte dále ->

Obchodní podmínky

Základní pravidla e-shopu Motokrámek Jakuba

 • při nákupu zboží v hodnotě 5000 Kč bez poštovného bude vám započítána sleva 5% na zboží.
 • objednávky z tohoto obchodu zasíláme jenom na území České a Slovenské republiky, do jiných zemí po domluvě.
 • odeslané objednávky považujeme za závazné dle Občanského zákoníku § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb a za neodůvodněné nepřevzetí zakázky doručené expediční službou budeme vymáhat náhradu nákladů spojených s odesláním zboží
 • odesláním objednávky zákazník potvrzuje souhlas s Obchodními podmínkami a Reklamačním řádem internetového obchodu Motokrámek Jakuba
 • potvrzení přijaté objednávky bude provedeno e-mailem na adresu uvedenou v objednávce
 • v zásilce společně se zbožím bude vložen daňový doklad sloužící současně jako prodejní doklad pro případnou reklamaci

Dodací podmínky a ceny pro Českou republiku

Konečná cena dodaného zboží je složena z ceny výrobku a částky za dopravu zboží. U zboží zaslaného na dobírku činí poštovné a balné 140,- Kč, Výše poštovného je stejná jak pro přepravu zboží Českou poštou, tak i společností GLS.
Pokud je vše skladem,odesíláme do druhého dne.

Dodací podmínky a ceny pro Slovenskou republiku

Zboží zasíláme na Slovensko na dobírku. Při doručení na dobírku platíte za zboží přímo kurýrovi při převzítí balíku.

Přepravu na Slovensko zajišťuje společnost DHL. Ta má stanoveno dodání zásilky do 24 hodin od převzetí.

Cena dobírky na Slovensko je 315Kč. Poštovné bude poté připočteno k celkové ceně objednaného zboží. Maximální možná hmotnost balíku je 50 kg. Cena bude přečítána vždy podle aktuálního kurzu eura.

Cena poštovného při platbě dobírkou:

Hmotnost balíku do: Cena poštovného v Kč:

do 5 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315,-

do10 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370,-

nad 10 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .430,-

Upozorňujeme zákazníky,že pokud nebude balík odeslaný na dobírku převzen,bude požadováno uhrazení celé výše poštovného!! Pokud k úhradě poštovného nedojde,bude ztráta poštovného vymáhana firmou pro vymáhání pohledávek. Proto doporučujeme vždy si pohlídat doručení a převzetí zásilky. Pokud musíte nečekaně odcestovat,ihned kontaktujte naši firmu.

Dodací lhůta je maximálně 2 týdny od odeslání objednávky. Po překročení této doby má zákazník právo odstoupit od objednávky.

Náhrada nákladů v případě odstoupení spotřebitele od smlouvy

 • v případě odstoupení od smlouvy po převzetí, úhradě zásilky (vrácení zboží do 14 dnů bez udání důvodu) si vyhrazujeme právo Nevracet zaplacené přepravné.
 • V souladu s ustanovením § 53 odst. 10 občanského zákoníku, které uvádí, že dodavatel má při odstoupení spotřebitele od smlouvy právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží, může být v takovém případě zákazníkovi od vrácené ceny výrobku odečtena (započtena) finanční částka vynaložených nákladů podle následujícího orientačního sazebníku:

  Testování funkčnosti zboží: 300,- Kč/hod (dle skutečného času potřebného na testování daného výrobku)

  Vyčištění zboží: 100,- Kč/hod (dle skutečného času potřebného na provedení úkonu)

  Nákup náhradního obalu: 20-500,- Kč (pouze v případě, že původní obal bude vrácen silně poškozený nebo nebude vrácen s výrobkem vůbec)

  Náhrada nákladů za otestování zboží se týká zejména zboží elektronického a mechanického charakteru. Náhradu nákladů spojených s vyčištěním zboží a nákupem náhradního obalu může každý zákazník eliminovat svým odpovědným přístupem v rámci vrácení koupeného zboží.

  Nepřevzetí vyexpedované objednávky zákazníkem

  UPOZORNĚNÍ: Každá objednávka je závazná (Občanský zákoník § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb) dle našich obchodních podmínek. Pokud nebude objednávka zaslaná na dobírku zákazníkem vyzvednuta, bude v každém případě požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží . Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami a smluvní pokutou v této výši. Upozorňujeme, že veškeré nesplacené pohledávky (neuhrazená smluvní pokuta) budou postoupeny firmě zabývajíci se vymáháním pohledávek včetně všech nákladů s tím spojených.

  Záruka

  Na veškeré zboží zakoupené v internetovém obchodě Motokrámek Jakuba poskytujeme záruku minimálně 2 roky za podmínek stanovených zákonem.

  Reklamační řád

  Na každé zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta, což je 24 měsíců, vyjma výrobků, u kterých je záruční doba prodloužena a tyto výrobky jsou prodlouženou zárukou označeny. Záruka je vztažena na veškeré zjevné a skryté vady zboží, které nejsou slučitelné s funkčností zboží, jeho užitnými a estetickými vlastnostmi. Kupující je povinen zboží prohlédnout bez zbytečného odkladu po jeho převzetí, jímž se rozumí předání zboží dopravcem zákazníkovi. Při reklamaci zakoupeného zboží se zákazník může obrátit přímo na autorizované servisy daného výrobce. Tímto krokem výrazně zkrátí reklamační lhůtu a celý proces reklamace tak velmi výrazně urychlí. K této reklamaci je nutný doklad o nákupu, dodací list a záruční list.

  Další možností je zakoupeného zboží prodávajícímu zaslal a předložil veškeré listiny, které mu byly předány prodávajícím v rámci vyřízení objednávky reklamovaného zboží, tedy dodací list a záruční list. Dále je nutné, aby kupující v případě že prodávajícímu vrací vadné zboží jej vrátil kompletní tak, jak jej převzal od prodávajícího. Informace o průběhu reklamace jsou zasílány formou e-mailových zpráv na adresu uvedenou kupujícím. Reklamační adresa provozovatele je shodná s jeho provozovnou. Kupující může vadné zboží na reklamaci zaslat přepravní službou - na vlastní náklady - na adresu provozovny. Balík musí být označen viditelně "REKLAMACE" a obsahovat: Reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), kopii nákupního dokladu, dodacího dokladu, záruční list, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, tel.číslo, e-mail). Zboží, které bude zasláno na náklady provozovatele nebude přijato. Zpáteční cestu (po vyřízení oprávněné reklamace) hradí provozovatel. V případě neoprávněné reklamace bude kupujícímu účtován manipulační poplatek dle aktuálního ceníku a zboží bude na náklady a riziko kupujícího zasláno na jeho uvedenou adresu. V závislosti na druhu vad a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších změn a doplnění, má kupující možnost se v případě reklamace domáhat, zejména aby vadné zboží bylo opraveno nebo vyměněno za zboží nové. V případě neoprávněné reklamace zákazník hradí náklady vzniklé provozovateli reklamováním zboží. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

  Záruka se nevztahuje na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou, nebo poškozením účinky přepětí v rozvodné síti. Záruka se také nevztahuje na poškození zařízení nadměrným mechanickým opotřebením. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.
  Záruka se nevztahuje na zboží s porušenými ochrannými pečetěmi, informativními nálepkami, sériovými čísly atd.
  Záruka se dále nevztahuje na poškození, která vznikla: mechanickým poškozením zboží, elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje), používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy kancelářskému prostředí, neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží, zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami, zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.), zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí.
  Možnost odstoupení od smlouvy - Storno objednávky ze strany kupujícího Zákazník má právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. v souladu se zákonem č. 367/2000 ze dne 14. září 2000.

  Ochrana dat

  Vaše osobní data jsou důvěrná a nejsou poskytována žádným subjektům, s výjimkou partnerů zajišťujících platební styk případně dopravu, např. banky, Dopravní služba, to však vždy pouze v rámci jedné konkrétní platby s využitím těchto služeb. Neprodáváme, nepronajímáme ani jinak neposkytujeme vaše data žádné třetí straně.

  Tisk stránky Tisk stránky