------------UPOZORNĚNÍ-------------

Prosíme zákazníky, kteří užívají gmail.com, aby kontrolovali i složku SPAM. Kvůli zvýšené ochraně potvrzovací emaily chodí do spamu.

Minimální cena objednávky

Minimální cena objednávky je 200Kč. Pokud máte v košíku zboží za méně, než 200,-, eshop Vás nepustí dál k objednání.

--- Nový eshop ---

Navštivte náš nový eshop www.novy.motokramek.cz
-> čtěte dále ->

Obchodní podmínky

Základní pravidla e-shopu Motokrámek Jakuba

 • při nákupu zboží v hodnotě 5000 Kč bez poštovného bude vám započítána sleva 5% na zboží.
 • Objednávky s hodnotou zboží menší než 200,- Kč pro Českou republiku a 500,- Kč pro Slovenskou republiku NELZE dokončit a poslat, zavedli jsme to z důvodu často se vracejících nevyzvednutých a odmítnutých zásilek.
 • objednávky z tohoto obchodu zasíláme jenom na území České a Slovenské republiky, do jiných zemí po domluvě.
 • odeslané objednávky považujeme za závazné dle Občanského zákoníku § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb a za neodůvodněné nepřevzetí zakázky doručené expediční službou budeme vymáhat náhradu nákladů spojených s odesláním zboží
 • odesláním objednávky zákazník potvrzuje souhlas s Obchodními podmínkami a Reklamačním řádem internetového obchodu Motokrámek Jakuba
 • potvrzení přijaté objednávky bude provedeno e-mailem na adresu uvedenou v objednávce
 • v zásilce společně se zbožím bude vložen daňový doklad sloužící současně jako prodejní doklad pro případnou reklamaci

Dodací podmínky a ceny pro Českou republiku

Konečná cena dodaného zboží je složena z ceny výrobku a částky za dopravu zboží. U zboží zaslaného na dobírku činí poštovné a balné 140,- Kč, Výše poštovného je stejná jak pro přepravu zboží Českou poštou, tak i společností GLS.
Pokud je vše skladem,odesíláme do druhého dne.

Dodací podmínky a ceny pro Slovenskou republiku

Zboží zasíláme na Slovensko na dobírku. Při doručení na dobírku platíte za zboží přímo kurýrovi při převzítí balíku.

Přepravu na Slovensko zajišťuje společnost GLS. Ta má stanoveno dodání zásilky do 48 hodin od převzetí.

Cena dobírky na Slovensko je 210Kč. Maximální možná hmotnost balíku je 50 kg. Cena bude přečítána vždy podle aktuálního kurzu eura.

Upozorňujeme zákazníky,že pokud nebude balík odeslaný na dobírku převzen,bude požadováno uhrazení celé výše poštovného!! Pokud k úhradě poštovného nedojde,bude ztráta poštovného vymáhana firmou pro vymáhání pohledávek. Proto doporučujeme vždy si pohlídat doručení a převzetí zásilky. Pokud musíte nečekaně odcestovat,ihned kontaktujte naši firmu.

Dodací lhůta je maximálně 2 týdny od odeslání objednávky. Po překročení této doby má zákazník právo odstoupit od objednávky.

Náhrada nákladů v případě odstoupení spotřebitele od smlouvy

 • v případě odstoupení od smlouvy po převzetí, úhradě zásilky (vrácení zboží do 14 dnů bez udání důvodu) si vyhrazujeme právo Nevracet zaplacené přepravné.
 • V souladu s ustanovením § 53 odst. 10 občanského zákoníku, které uvádí, že dodavatel má při odstoupení spotřebitele od smlouvy právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží, může být v takovém případě zákazníkovi od vrácené ceny výrobku odečtena (započtena) finanční částka vynaložených nákladů podle následujícího orientačního sazebníku:

  Testování funkčnosti zboží: 300,- Kč/hod (dle skutečného času potřebného na testování daného výrobku)

  Vyčištění zboží: 100,- Kč/hod (dle skutečného času potřebného na provedení úkonu)

  Nákup náhradního obalu: 20-500,- Kč (pouze v případě, že původní obal bude vrácen silně poškozený nebo nebude vrácen s výrobkem vůbec)

  Náhrada nákladů za otestování zboží se týká zejména zboží elektronického a mechanického charakteru. Náhradu nákladů spojených s vyčištěním zboží a nákupem náhradního obalu může každý zákazník eliminovat svým odpovědným přístupem v rámci vrácení koupeného zboží.

  Nepřevzetí vyexpedované objednávky zákazníkem

  UPOZORNĚNÍ: Každá objednávka je závazná (Občanský zákoník § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb) dle našich obchodních podmínek. Pokud nebude objednávka zaslaná na dobírku zákazníkem vyzvednuta, bude v každém případě požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží . Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami a smluvní pokutou v této výši. Upozorňujeme, že veškeré nesplacené pohledávky (neuhrazená smluvní pokuta) budou postoupeny firmě zabývajíci se vymáháním pohledávek včetně všech nákladů s tím spojených.

  Záruka

  Na veškeré zboží zakoupené v internetovém obchodě Motokrámek Jakuba poskytujeme záruku minimálně 2 roky za podmínek stanovených zákonem.

  Reklamační řád

  Na každé zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta, což je 24 měsíců, vyjma výrobků, u kterých je záruční doba prodloužena a tyto výrobky jsou prodlouženou zárukou označeny. Záruka je vztažena na veškeré zjevné a skryté vady zboží, které nejsou slučitelné s funkčností zboží, jeho užitnými a estetickými vlastnostmi. Kupující je povinen zboží prohlédnout bez zbytečného odkladu po jeho převzetí, jímž se rozumí předání zboží dopravcem zákazníkovi. Při reklamaci zakoupeného zboží se zákazník může obrátit přímo na autorizované servisy daného výrobce. Tímto krokem výrazně zkrátí reklamační lhůtu a celý proces reklamace tak velmi výrazně urychlí. K této reklamaci je nutný doklad o nákupu, dodací list a záruční list.

  Další možností je zakoupeného zboží prodávajícímu zaslal a předložil veškeré listiny, které mu byly předány prodávajícím v rámci vyřízení objednávky reklamovaného zboží, tedy dodací list a záruční list. Dále je nutné, aby kupující v případě že prodávajícímu vrací vadné zboží jej vrátil kompletní tak, jak jej převzal od prodávajícího. Informace o průběhu reklamace jsou zasílány formou e-mailových zpráv na adresu uvedenou kupujícím. Reklamační adresa provozovatele je shodná s jeho provozovnou. Kupující může vadné zboží na reklamaci zaslat přepravní službou - na vlastní náklady - na adresu provozovny. Balík musí být označen viditelně "REKLAMACE" a obsahovat: Reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), kopii nákupního dokladu, dodacího dokladu, záruční list, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, tel.číslo, e-mail). Zboží, které bude zasláno na náklady provozovatele nebude přijato. Zpáteční cestu (po vyřízení oprávněné reklamace) hradí provozovatel. V případě neoprávněné reklamace bude kupujícímu účtován manipulační poplatek dle aktuálního ceníku a zboží bude na náklady a riziko kupujícího zasláno na jeho uvedenou adresu. V závislosti na druhu vad a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších změn a doplnění, má kupující možnost se v případě reklamace domáhat, zejména aby vadné zboží bylo opraveno nebo vyměněno za zboží nové. V případě neoprávněné reklamace zákazník hradí náklady vzniklé provozovateli reklamováním zboží. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

  Záruka se nevztahuje na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou, nebo poškozením účinky přepětí v rozvodné síti. Záruka se také nevztahuje na poškození zařízení nadměrným mechanickým opotřebením. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.
  Záruka se nevztahuje na zboží s porušenými ochrannými pečetěmi, informativními nálepkami, sériovými čísly atd.
  Záruka se dále nevztahuje na poškození, která vznikla: mechanickým poškozením zboží, elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje), používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy kancelářskému prostředí, neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží, zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami, zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.), zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí.
  Možnost odstoupení od smlouvy - Storno objednávky ze strany kupujícího Zákazník má právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. v souladu se zákonem č. 367/2000 ze dne 14. září 2000.

  GDPR

  Zpracování osobních údajů a poučení subjektu

  Podmínky ochrany osobních údajů

  I. Základní ustanovení

  Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Pavel Jakuba (dále jen: „správce“). Kontaktní údaje správce jsou adresa: Kašava 235, 763 19 Kašava email: motoservis@motoservis-jakuba.cz telefon: +420776018376 Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy. III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby. Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit, zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas. IV. Doba uchovávání údajů Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu). po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 3 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže. V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce) Příjemci osobních údajů jsou osoby podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy, zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu, zajišťující marketingové služby, za účelem zaúčtování daňových dokladů v souladu se smlouvou a s obecně závaznými právními předpisy v rozsahu: - jméno a příjmení, titul, - doručovací adresa, - fakturační adresa, - e-mailová adresa, - telefonický kontakt, - údaje o bankovním spojení, - údaje o předmětu plnění Správce. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. VI. Vaše práva Za podmínek stanovených v GDPR máte právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR. právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR. právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů. VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť (přihlašovací jméno, heslo, antivirový program a firewall) a úložišť osobních údajů v listinné podobě (uzamčená místnost). Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby. VIII. Závěrečná ustanovení Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a. Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018.
  Tisk stránky Tisk stránky